Lenovo G700 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm, cập nhật

Lenovo G700 Laptop

tải Lenovo G700 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2013-05-21 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G700 IDT Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30 TẢI
Lenovo G700 BIOS Update Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-07-02 TẢI
Trình điều khiển WLAN và Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G700 (CyberTan, Liteon, Intel) Windows 8.1 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN và Bluetooth Bluetooth Lenovo G700 (Broadcom, Qualcomm) Windows 8 32-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN và Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G700 (Cybertan, Liteon, Intel) Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN và Bluetooth Bluetooth Lenovo G700 (Broadcom, Qualcomm) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcoros G700 của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcor AU700R của Lenovo G6465 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2013-05-21 TẢI
Trình điều khiển máy quay phim HD của Lenovo G700 (Vimicro, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
Bộ điều khiển Camera HD của Lenovo G700 (Bison, Chicony, Liteon, AVC) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Giao diện Engine Quản lý của Intel Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2013-05-21 TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel của Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2013-05-21 TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel của Lenovo G700 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Chipset / AHCI của Intel Lenovo G700 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Giao diện Engine Quản lý của Intel Lenovo G700 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Giao diện Engine Quản lý của Intel Lenovo G700 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G700 Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo G700 Windows 8.1 64-bit 2014-11-07 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2013-05-21 TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo G700 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo G700 (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2014-11-07 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo G700 (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo G700 (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros của Lenovo G700 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros của Lenovo G700 Windows 8 64-bit 2013-05-21 TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros của Lenovo G700 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700 (Broadcom, Qualcomm) Windows 8 32-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700, G710, Z710 (CyberTan, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700 (Cybertan, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700 (Broadcom, Qualcomm) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700 (Cybertan, Liteon, Intel) Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo G700 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Lenovo G700 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8.1 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển Quản lý Năng lượng Lenovo G700 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Trình điều khiển USB Intel 700 của Lenovo G3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-07 TẢI
 • Franciszek smuda

  XXX

 • Nemora

  Alle Treiber sind trong den vollkommen falschen Kategorien einsortiert.

  Tất cả các trình điều khiển được sắp xếp trong danh mục không.

 • taworn

  chỉ có nó

 • Отличный ноутбук, отлично работает, уже у меня почти 3 года и никаких пририканий к ниму нет. Единственное после переустановки của Windows с 8 на 7, немогу установить драва на WiFi. А так всё отлично.