Lenovo G710 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G710 Laptop

tải Lenovo G710 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G710 IDT Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30 TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo G710 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-11-26 TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 WLAN và Trình điều khiển Bluetooth Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN và Bluetooth Bluetooth Lenovo G710 (Intel, Broadcom, Qualcomm) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình đọc thẻ IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z710 (AVC, Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcoros G710 của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình đọc thẻ Alcor của IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G710 (Vimicro, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Camera HD IdeaPad Z710 (Bison, Chicony, Liteon, AVC) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Giao diện Engine Quản lý của Intel Lenovo G710 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Giao diện Engine Quản lý của Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel của Lenovo G710 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Chipset Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Chipset Intel IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Lenovo G710, Giao diện Engine Quản lý của Intel IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Video Intel IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Video Intel IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 Máy tính xách tay Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo G710 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo G710 (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-09 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 64-bit 2014-06-04 TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros của Lenovo G710 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển LAN IdeaPad Z710 LAN Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển LAN Atheros của IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển WLAN IdeaPad Z710 (CyberTan, Liteon, Intel) Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700, G710, Z710 (CyberTan, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-21 TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G710 (Broadcom, Qualcomm) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-10-28 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo G710, nền tảng CPPC IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-25 TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 Kiểm soát Hiệu suất Hợp phần Intel Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển lưu trữ nhanh Intel® IdeaPad Z710 Windows 8 64-bit 2013-08-12 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G710 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình nâng cao Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của IdeaPad Z710 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển USB Intel 710 của Lenovo G3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01 TẢI
TẢI