Lenovo G770 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G770 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G770 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển âm thanh máy tính xách tay Lenovo G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Trình điều khiển âm thanh máy tính xách tay Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Cập nhật BIOS máy tính xách tay Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-05-21 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth của Lenovo G770 Windows XP 32-bit 2011-06-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom Bluetooth của Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G770 (Bison, Chicony) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Realtek USB 470 của Lenovo G570, G770 và G2.0 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Realtek USB 2.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Giao diện Engine Quản lý của Intel Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel của Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G470, G570 và G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Máy tính xách tay Máy tính xách tay Lenovo G770 Intel Driver Interface Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G470, G570 và G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Trình điều khiển chipset Intel® Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
TẢI
Trình điều khiển đồ hoạ Intel Onboard của Lenovo G470, G570 và G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2011-04-15 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển video của Lenovo G770 AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-29 TẢI
Lenovo G470, G570, G770 Trình điều khiển đồ hoạ chuyển đổi AMD (Muxless) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-30 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD (rời rạc) của Lenovo G470, G570, G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-30 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Synaptics TouchPad Driver Windows XP 32-bit 2011-04-29 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Synaptics TouchPad Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros của Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Máy in Lenovo G770 Máy tính xách tay Atheros Giao tiếp AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Lenovo G470, G570 và G770 Giao tiếp Atheros AR81 Gia đình Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Trình điều khiển Mạng Không Dây Intel của Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Driver mạng LAN không dây Lenovo G770 (Gemtek, Liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Intel WiMax của Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Intel Wireless WiFi Link Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Các trình điều khiển Liên kết không dây Intel Lenovo G470, G570 và G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Máy tính xách tay không dây Lenovo G770 Driver Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Bộ sạc Máy tính xách tay Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 Intel EchoPeak WiMAX Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI
Các trình điều khiển WiMAX của Lenovo G470, G570 và G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Quản lý Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows XP 32-bit 2011-08-09 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Lenovo EE Boot Optimizer Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Dịch vụ Máy tính xách tay Lenovo G770 Sửa đổi Đối với EE Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Chương trình Hướng dẫn sử dụng Máy tính xách tay Lenovo G770 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Lenovo DirectShare Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 PowerDVD 10 BD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-09-21 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 McAfee Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 CSUP Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-17 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Lenovo Onekey Phục hồi Windows 7 32-bit 2011-12-12 TẢI
Lenovo G770 Máy tính xách tay Lenovo Onekey Phục hồi Windows 7 64-bit 2011-12-12 TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G770 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 Intel Công nghệ lưu trữ nhanh Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-13 TẢI
Trình điều khiển Intel AHCI của Lenovo G470, G570 và G770 Windows XP 32-bit 2010-12-30 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 Renesas Electronics USB 3.0 Máy chủ điều khiển bộ điều khiển Windows XP 32-bit 2011-04-29 TẢI
Máy tính xách tay Lenovo G770 Máy tính xách tay NEC USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-15 TẢI