Lenovo G780 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo G780 Máy tính xách tay

Tải Lenovo G780 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-28 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780 Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-11-25 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Bluetooth G780 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Bluetooth G780 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-14 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G480 của IdeaPad (2184, 20149), G580 (2189, 20150) G780 (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Bluetooth G780 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-09 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Máy ảnh G780 (Bison, Chicony, D-Max) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của G780 (RTS5178) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Máy ảnh G780 (Bison, Chicony) Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Máy ảnh G780 (Bison, Chicony, Dmax) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-02 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 giao diện quản lý của Intel Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 giao diện quản lý của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Chipset G780 của Intel Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 giao diện quản lý của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Quản lý Intel Động cơ giao diện cho Windows 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-28 TẢI
Intel Chipset Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Chipset G780 của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Video Intel Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Video Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-02 TẢI
TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Video Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Touchpad G780 Windows XP 32-bit 2012-12-02 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Touchpad G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-02 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 TouchPad Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Synaptics Trình điều khiển Touchpad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển LAN Atheros Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-28 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Atheros Lan Driver Windows XP 32-bit 2012-12-02 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển LAN Atheros Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Intel WLAN G780 Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Intel WiMax driver cho Windows XP (32-bit) -Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Wimax Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển WLAN G780 (Liteon / Atheros, Cybertan / Broadcom) Windows XP 32-bit 2012-11-29 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây G780 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Atheros WLan Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây Intel G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây Intel G780 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển WiMax Intel G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển WiMax Intel G780 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây G780 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-09 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2012-12-02 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17 TẢI
TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23 TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows XP 32-bit 2014-08-29 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage cho Windows 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31 TẢI
Intel USB Driver cho Windows 3.0 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17 TẢI
 • Bruce

  por el lợi necesito lái xe de usb decive 3.0 para mi lenovo g480

 • Michael

  Очень хороший сайт, спасибо разработчикам !!!

 • John Blommaert

  telkens ik cửa sổ 8 cửa sổ cập nhật Naar 8.1, Dt ik geen wifi internetverbinding meer. Mij ​​là verteld dat ik eerst de juiste trình điều khiển Bộ GD & ĐT installeren! Klopt dat ???

 • John Blommaert

  trình điều khiển wil Ik voor 8.1 Tải về.

 • Paul

  Tiện ích, большое, но не хватает драйвера WiFi