Lenovo IdeaPad 2in1-11 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Máy tính xách tay Lenovo Ideapad 2in1-11

Tải về Lenovo Ideapad 2in1-11 Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek 2in1-11 Windows 10 64-bit 2017-10-27 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2018-01-24 DOWNLOAD
trình điều khiển Bluetooth ideapad 2in1-11 (Liteon, Intel) Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
ideapad 2in1-11 trình điều khiển máy ảnh Realtek Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
IDEAPAD 2IN1-11 Trình điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
ideapad 2in1-11 Nền tảng Năng động Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
ideapad 2in1-11 Trung tâm cảm biến Intel Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
trình điều khiển giao diện của trình điều khiển giao diện đáng tin cậy của Intel® Trusted Execution Engine Interface (TXEI) của ideapad 2in1-11 Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
trình điều khiển VGA Intel Ideapad 2in1-11 Windows 10 64-bit 2018-01-05 DOWNLOAD
ideapad 2in1-11 Trình điều khiển Synaptics Touchpad Windows 10 64-bit 2018-01-31 DOWNLOAD
ideapad 2in1-11 Trình điều khiển Touchpad Elan Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
ideapad 2in1-11 Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
trình điều khiển mạng WAN IDENAD 2IN1-11 (Liteon, Intel) Windows 10 64-bit 2018-01-05 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-29 DOWNLOAD