Lenovo IdeaPad 2in1-14 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay Lenovo Ideapad 2in1-14

Tải về Lenovo Ideapad 2in1-14Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-02-06DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-01-08DOWNLOAD
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-22DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Realtek Card Reader cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-02-06DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Atheros WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-22DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Tích cực Pen cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Registry Key cho Cursor Speed ​​cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD