Lenovo IdeaPad 2in1-14 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Máy tính xách tay Lenovo Ideapad 2in1-14

Tải về Lenovo Ideapad 2in1-14Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-07-28 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Realtek Card Reader cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Finger Print Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Atheros WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-03 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 TẢI
Tích cực Pen cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Registry Key cho Cursor Speed ​​cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-31 TẢI