Lenovo Ideapad 320-14IAP, 320-15IAP máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Ideapad 320-14IAP Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 320-14IAP, 320-15IAP Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
Ideapad 320-14IAP, cập nhật BIOS 320-15IAP Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2017-11-10 DOWNLOAD
trình điều khiển Bluetooth ideapad 320-14IAP, 320-15IAP (Intel, Realtek, Atheros) Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
Ideapad 320-14IAP, trình điều khiển máy ảnh 320-15IAP (Realtek, Sonix, Sunplus) Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển Card Reader Realtek Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển Chipset Intel Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển Trình gắn kết Giao diện Hợp nhất Tin cậy (TXEI) của Intel Windows 10 64-bit 2017-06-09 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển VGA của AMD Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển VGA Intel Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan) Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
ideapad 320-14IAP, 320-15IAP Driver LAN Realtek Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
Trình điều khiển mạng ideapad 320-14IAP, 320-15IAP WLAN (Intel, Realtek, Atheros) Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
Ideapad 320-14IAP, 320-15IAP Tấm tiếng ồn RF Windows 10 64-bit 2017-06-09 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-12-15 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
IDEAPAD 320-14IAP, 320-15IAP Trình điều khiển IOS Intel® Serial-IO Windows 10 64-bit 2017-12-21 DOWNLOAD