Lenovo IdeaPad 320-14IKB, 320-15IKB, 320-17IKB Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm

Lenovo Ideapad 320-14IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 320-14IKB, 320-15IKB, 320-17IKB Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-12-06 DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Intel) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-10 DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Synaptics Trình điều khiển ngón tay cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Athertos, Realtek, Intel) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-17 DOWNLOAD