Lenovo IdeaPad 320-17IKB (Loại 81BJ) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo Ideapad 320-17IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 320-17IKB (Loại 81BJ) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-05DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Intel, Realtek, Atheros) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho 320 Touch-15IKB (Loại 81BH)Windows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel IOS SIO (SIO) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-11-15DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-26DOWNLOAD
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-03-26DOWNLOAD
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Elan) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-02-07DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Realtek, Atheros) dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-12-26DOWNLOAD