Lenovo Ideapad 320S-13IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Ideapad 320S-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 320S-13IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-12-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Qualcomm, Intel, Realtek) cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2018-01-04 DOWNLOAD
Trình đọc thẻ cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2018-01-04 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2018-01-04 DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8.50.3399 Phần Mềm cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-12-08 DOWNLOAD
Trình điều khiển đồ hoạ Intel cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2018-01-04 DOWNLOAD
Trình điều khiển đồ họa Nvidia cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Intel, Realtek) cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2018-01-04 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-11-08 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-28 DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel IOS cho 320S-13IKB Windows 10 64-bit 2018-01-04 DOWNLOAD