Lenovo IdeaPad 500-15ISK máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Z41_Black

Tải về Lenovo IdeaPad 500-15ISK Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IDEODAD 500-14ISK, XEMOX-500ISK IDEOXYXK Trình điều khiển Âm thanh Realtek Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
IDEODAD 500-14ISK, XEMOX-500ISK IDEOXYXK Trình điều khiển Âm thanh Realtek Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
IDEODAD 500-14ISK, XEMOX-500ISK IDEOXYXK Trình điều khiển Âm thanh Realtek Windows 10 64-bit 2017-05-16 TẢI
Ideapad 500-14ISK, cập nhật BIOS 500-15ISK ideapad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-18 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Intel Bluetooth 500-15ISK Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Intel Bluetooth 500-15ISK Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ý tưởng 500-14ISK, trình điều khiển Bluetooth Atheros IDEAPAD 500ISK Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ý tưởng 500-14ISK, trình điều khiển Bluetooth Atheros IDEAPAD 500ISK Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Intel Bluetooth 500-15ISK Windows 10 64-bit 2016-03-14 TẢI
ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Bluetooth Qualcomm 500-15ISK ideapad Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển thẻ nhớ Realtek 500-15ISK Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển thẻ nhớ Realtek 500-15ISK Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển máy ảnh Ideapad 500-15ISK Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển máy ảnh Ideapad 500-15ISK Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển thẻ nhớ Realtek 500-15ISK Windows 10 64-bit 2016-07-20 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển máy ảnh Intel Windows 10 64-bit 2015-09-16 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 7 64-bit 2015-11-23 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của Intel Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của Intel Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của Intel Windows 10 64-bit 2017-01-13 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 10 64-bit 2017-01-13 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển VGA Intel IDE-500-15ISK Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển VGA Intel IDE-500-15ISK Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển VGA của AMD Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển VGA của AMD Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Khóa Registry Mặc định Độ sáng Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Khóa Registry Mặc định Độ sáng Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển VGA của AMD Windows 10 64-bit 2016-03-14 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển VGA Intel IDE-500-15ISK Windows 10 64-bit 2017-05-16 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển cảm ứng 500-15ISK ideapad (Elan, Synaptics) Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển cảm ứng 500-15ISK ideapad (Elan, Synaptics) Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển cảm ứng 500-15ISK ideapad (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Realtek LAN 500-15ISK Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Realtek LAN 500-15ISK Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Realtek LAN 500-15ISK Windows 10 64-bit 2015-09-16 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển WLAN Intel Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển WLAN Intel Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển WLAN Atheros Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển WLAN Atheros Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển WLAN Intel Windows 10 64-bit 2015-09-16 TẢI
ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển WLAN Qualcomm Windows 10 64-bit 2016-07-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Biểu tượng ODD Đăng ký Windows 10 64-bit 2016-03-14 TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-10-11 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 7 64-bit 2015-11-25 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 8.1 64-bit 2016-01-29 TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 10 64-bit 2015-09-16 TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển USB Intel 3.0 Windows 7 64-bit 2015-11-23 TẢI