Lenovo IdeaPad 500S-13ISK máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad 500S-13ISK Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad 500S-13ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Âm thanh Trình điều khiển âm thanh Ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Âm thanh Trình điều khiển âm thanh Ideapad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek 500S-13ISK Windows 10 64-bit 2016-03-24 TẢI
Ideapad 500S-13ISK, cập nhật BIOS của Lenovo E31-80 Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-06 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth ideapad 500S-13ISK (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth ideapad 500S-13ISK Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth ideapad 500S-13ISK (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth ideapad 500S-13ISK (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth ideapad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ IDE XAMILY 500ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Card IDE Ideadad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ IDE XAMILY 500ISK Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Driver máy ảnh Ideapad 500S-13ISK (AVC, Bison, Chicony) Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Driver máy ảnh Ideapad 500S-13ISK (AVC, Bison, Chicony) Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Driver máy ảnh Ideapad 500S-13ISK (AVC, Bison, Chicony) Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Chipset Ideapad 500S-13ISK Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Trình điều khiển Chipset Ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Chipset Ideapad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Ideapad 500S-13ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Ideapad 500S-13ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Ideapad 500S-13ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
IDEAPAD 500S-13ISK Trình Điều khiển VGA Nvidia Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
IDEAPAD 500S-13ISK Trình Điều khiển VGA Nvidia Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
IDEAPAD 500S-13ISK Trình Điều khiển VGA Nvidia Windows 10 64-bit 2016-10-19 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Ideapad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Ideapad 500S-13ISK Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Trình điều khiển màn hình không dây Intel® Ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển bàn di chuột Ideapad 500S-13ISK (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển bàn di chuột Ideapad 500S-13ISK (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển bàn di chuột Ideapad 500S-13ISK (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2016-03-24 TẢI
Trình điều khiển LAN ideapad 500S-13ISK Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Trình điều khiển LAN ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển LAN ideapad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển WLAN của ideapad 500S-13ISK (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 10 64-bit 2016-07-21 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của ideapad 500S-13ISK Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của ideapad 500S-13ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của ideapad 500S-13ISK Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển WLAN của ideapad 500S-13ISK (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển WLAN của ideapad 500S-13ISK (Atheros, Realtek, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Ideapad 500S-13ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 10 64-bit 2015-10-09 TẢI
Ideapad 500S-13ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI
Ideapad 500S-13ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel Windows 8.1 64-bit 2015-12-03 TẢI
Trình điều khiển USB 500 ideapad 13S-3.0ISK Windows 7 64-bit 2015-12-03 TẢI