Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB, Máy tính xách tay Plus 13IKB dành cho Laptop 10, Phần mềm

Lenovo Ideapad 710S Plus-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 710S Plus-13IKB, Ideapad 710S Thêm Touch-13IKB Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Ideapad 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Trình điều khiển Bluetooth Atheros Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB driver Intel Bluetooth Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Realtek Card Reader driver Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
ideapad 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Camera Driver (Azurewave, Bison, Chicony, Liteon) Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Intel Chipset Driver Windows 10 64-bit 2017-02-22 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Quản lý động cơ Giao diện điều khiển Intel Windows 10 64-bit 2017-02-22 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Windows 10 64-bit 2017-11-13 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Intel VGA driver Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Nvidia VGA driver Windows 10 64-bit 2017-09-19 DOWNLOAD
trình điều khiển ngón tay ideapad 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
Ideapad 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Trình điều khiển cảm ứng (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2017-06-27 DOWNLOAD
Ideapad 710S Plus-13IKB, 710S Plus Touch-13IKB Trình điều khiển WLAN Atheros Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Intel WLAN driver Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Intel Software Guard mở rộng điều khiển Windows 10 64-bit 2017-10-19 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB driver Intel an Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 DOWNLOAD
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB driver Intel Rapid Storage Technology Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD
IdeaPad 710S Plus-13IKB, 710S Thêm Touch-13IKB Intel Serial-IO driver Windows 10 64-bit 2017-06-26 DOWNLOAD