Lenovo IdeaPad 720-15IKB (Loại 81AG) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Lenovo Ideapad 720-15IKB Laptop

Tải về Máy tính xách tay Lenovo Ideapad 720-15IKB (Loại 81AG) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-09-29 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Liteon, Realtek) cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình đọc thẻ Trình điều khiển cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Driver Lan Realtek cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Liteon, Realtek) cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Tiện ích cập nhật phần mềm trên ổ cứng của Seagate Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
DOS
2017-08-30 DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Bộ phận Mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-04-11 DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD
Trình điều khiển IOS của Intel dành cho 720-15IKB (Loại 81AG) Windows 10 64-bit 2017-07-13 DOWNLOAD