Lenovo IdeaPad 720-15IKB (Loại 81C7) Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo Ideapad 720-15IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720-15IKB (Loại 81C7) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2018-03-21DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Liteon, Realtek) cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình đọc thẻ của Bayhub cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-11-02DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel dành cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Liteon, Realtek) cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển phần mở rộng phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ lưu trữ Nhanh của Intel cho 720-15IKB (Loại 81C7)Windows 10 64-bit2017-09-29DOWNLOAD