Lenovo IdeaPad 720S-13IKB (Loại 81BV) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Lenovo Ideapad 720S-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-13IKB (Loại 81BV) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-03-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Realtek, Atheros) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel IOS (SIO) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD
Nền tảng động và Khung động Intel Khởi động cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Màn hình cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho Synaptics cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Realtek, Atheros) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
Tối ưu hóa hệ thống cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD
Bộ phận Mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-12-12DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2017-09-27DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
Bộ đếm đồ hoạ Lenovo Thunderbolt 3Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-01-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
(Tiếng Ả Rập) Lenovo Thunderbolt 3 Graphic DockOS Independent2018-01-10DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Thunderbolt của Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD