Lenovo IdeaPad 720S-13IKB (Loại 81BV) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Lenovo Ideapad 720S-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-13IKB (Loại 81BV) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-05 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Realtek, Atheros) cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-10-14 DOWNLOAD
Nền tảng động và Khung động Intel Khởi động cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-10-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Màn hình cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-10-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho Synaptics cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-10-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Realtek, Atheros) cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-29 DOWNLOAD
Tối ưu hóa hệ thống cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-10-14 DOWNLOAD
Bộ phận Mở rộng Phần mở rộng Bảo vệ Phần mềm của Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPad Windows 10 64-bit 2017-09-27 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-29 DOWNLOAD
Trình điều khiển IO của Intel dành cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-12-12 DOWNLOAD
Trình điều khiển Thunderbolt của Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV) Windows 10 64-bit 2017-10-14 DOWNLOAD