Lenovo Ideapad 720S-14IKB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Ideapad 720S-14IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-14IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Bản cập nhật BIOS của Lenovo V720-14, 720S-14IKB (80XC) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Atheros cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Trình đọc thẻ Trình điều khiển cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-22 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-22 DOWNLOAD
Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-22 DOWNLOAD
Nền tảng động học Intel và Trình điều khiển Khung Nhiệt của 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-22 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho V720-14, 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của Nvidia cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-10-17 DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-22 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Atheros cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-12-14 DOWNLOAD
Khóa Registry cho Tốc độ Cursor cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-11 DOWNLOAD
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-22 DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel IOS cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
Trình điều khiển Thunderbolt của Intel cho 720S-14IKB (Loại 80XC) Windows 10 64-bit 2017-09-25 DOWNLOAD
  • shuy

    laptop ideapad 720 của tôi không reconize và sayas không có sẵn các dấu ngón tay ...... tại sao?