Lenovo IdeaPad 720S-14IKB (Loại 81BD) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm

Lenovo Ideapad 720S-14IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-14IKB (Loại 81BD) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-29 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Atheros cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Trình điều khiển Bluetooth Atheros cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình đọc thẻ cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển chipset cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-11-14 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của Nvidia cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển ngón tay cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Atheros cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-29 DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-29 DOWNLOAD
Khóa đăng ký cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển Thunderbolt cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD
Trình điều khiển IO của Intel dành cho 720S-14IKB (Loại 81BD) Windows 10 64-bit 2017-09-26 DOWNLOAD