Lenovo IdeaPad Flex 14 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm

Lenovo IdeaPad Flex 14 Laptop

tải Lenovo IdeaPad Flex 14 Laptop dùng Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15 Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15 Windows 8 64-bit 2014-09-03 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15 (Intel, cyberTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15 (CyberTan, Intel, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15 (Intel, CyberTan) Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Camera HD Flex 15 (Bison, Liteon, Awazu, Chicony, AVC) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình đọc thẻ Genesys Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển Card Genesys Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
IdeaPad Flex14, trình điều khiển Card Genesys Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Máy ảnh Flex 15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Camera Flex 15 (Liteon, Awazu, AVC) Windows 8 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Chipset Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Chipset Intel Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex 14, Giao diện Engine Quản lý của Intel Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Chipset Intel Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
Trình IdeaPad Flex14, Trình điều khiển giao diện điều khiển Intel Xeon Management 15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển VGA Nvidia Flex 15 Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển VGA Intel Flex 15 Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển video Intel Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển video Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển VGA Intel Flex 15 Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển cảm ứng Flex 15 (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển cảm ứng Synaptics Flex 15 Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển Touchpad cảm ứng Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Touchpad Flex 15 (Elan, Synaptics, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển LAN Realtek LAN 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI
IdeaPad Flex 14, Flex 15 Trình điều khiển Realtek Lan Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Realtek Lan Flex 15 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển WLAN Flex 15 (CyberTan, Intel, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Intel WLAN của Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 TẢI
Trình nâng cấp IdeaPad Flex14, Trình điều khiển WLAN Flex 15 (Intel, CyberTan, CyberTan Liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển WLAN Flex 15 (Intel, CyterTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-28 TẢI
IdeaPad Flex 14, Flex 15 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Flex 14, danh sách trắng Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Flex 15 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-01 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Flex 15 Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2015-06-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 15 Windows 8 64-bit 2013-08-13 TẢI
IdeaPad Flex 14, Chế độ Intel AHCI / RAID 15 của Flex XNUMX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16 TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 15 (IRST) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02 TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển USB 15 của Intel Flex 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07 TẢI