Lenovo IdeaPad Flex 15D máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Flex 14 Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Flex 15D Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15D Windows 8.1 64-bit 2013-11-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15D Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15D Liteon Windows 8.1 64-bit 2013-11-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển Bluetooth Flex 15D (CyberTan, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Camera HD Flex 15D (Bison, Chicony) Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-21 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình đọc thẻ Genesys Flex 15D Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-21 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Flex 15D Trình điều khiển tích hợp AMD Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Video AMD Flex 15D Windows 8.1 64-bit 2013-11-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển cảm ứng bằng tay Flex 15D (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 64-bit 2013-11-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển cảm ứng Flex 15D (Elan, Synaptics, ALPS) Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Realtek Lan Xtek Flex 15D Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-21 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển WLAN Flex 15D (CyberTan, Liteon) Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển mạng LAN không dây Flex 15D Liteon Windows 8.1 64-bit 2013-11-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Flex 15D Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
IdeaPad Flex 14D, Flex 15D Phục hồi Onekey của Lenovo Windows 8.1 64-bit 2013-11-20 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI