Lenovo Miix 10 Tablet của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Miix 10 Tablet

tải Lenovo IdeaPad Miix 10 Máy tính bảng Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Cập nhật BIOS trên máy tính bảng IdeaPad Miix 10 Windows 8 32-bit 2013-07-30 TẢI
AzureWave AW-NB108 (Broadocm 4330) Driver Bluetooth cho máy tính bảng Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Trình điều khiển Máy nghe nhạc Jazz Fighter của hãng IdeaPad Miix 10 Windows 8 32-bit 2013-07-01 TẢI
Nền tảng Driver (Intel, Realtek, Bison, Chicony, liteon) cho Tablet Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Đồ hoạ Intel® IdeaPad Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2014-01-13 TẢI
IdeaPad Miix 10 Máy tính bảng Jazz Fighter KBDetection Windows 8 32-bit 2013-07-01 TẢI
IdeaPad Miix 10 Máy tính bảng Jazz Fighter Driver WLAN Windows 8 32-bit 2013-07-01 TẢI
AzureWave AW-NB108 (Broadocm 4330) WLAN Combo Driver cho máy tính bảng Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2013-10-16 TẢI
HUAWEI MU736 WWAN Driver cho máy tính bảng Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Miix 10 Máy nghe nhạc Jazz Jazz WWAN Windows 8 32-bit 2013-07-01 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
IdeaPad Miix 10 Máy tính bảng Jazz Fighter Nâng cấp Phần Mềm Cảm Ứng Windows 8 32-bit 2013-09-09 TẢI
Bàn phím IdeaPad Miix 10 Máy tính bảng Bàn phím Jazz Fighter Windows 8 32-bit 2013-10-09 TẢI
Compal KBDetection cho Tablet Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2013-10-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Máy tính xách tay IdeaPad Miix 10 Máy nghe nhạc Jazz Fighter GPS Windows 8 32-bit 2013-07-01 TẢI
Broadcom GPS BCM47511 cho Tablet Miix 10 Windows 8.1 32-bit 2013-10-16 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
IdeaPad Miix 10 Máy tính bảng Jazz Fighter Platform Driver Windows 8 32-bit
Windows 8.1 32-bit
2014-03-05 TẢI