Lenovo IdeaPad N581 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm

Lenovo IdeaPad N581 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad N581 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-26 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad P580, N580, N581 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2013-11-25 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad P580, N580, N581 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad P580, N580, N581 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad P580, N581, N580 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh IdeaPad P580, N581, N580 (Bison, Chicony, D-Max) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-26 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P580, N580, N581 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad P580, N580, N581 (Bison, Chicony) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel® IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel® IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-26 TẢI
Trình nâng cao Chipset IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-26 TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel® IdeaPad P580, N580, N581 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình nâng cao Chipset IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
IdeaPad P580, N580, N581 Trình điều khiển màn hình NVIDIA Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
TẢI
Trình điều khiển video Intel IdeaPad P580, N580, N581 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Trình điều khiển video Intel IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad P580, N581, N580 (Synaptics, ElanTECH) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
IdeaPad P580, N580, N581 Synaptics Trình điều khiển Touchpad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng TouchPad của IdeaPad P580, N580, N581 (Cypress, Synaptics, ElanTech) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros LAN IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-26 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad P580, N581, N580 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-12 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad P580, N580, N581 (Liteon / Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel® IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Trình điều khiển Intel WiMax của IdeaPad P580, N581, N580 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-26 TẢI
Trình điều khiển Intel WiMax của IdeaPad P580, N580, N581 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Mạng Không dây Intel® IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros LAN IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-09 TẢI
Trình điều khiển Intel WiMax của IdeaPad P580, N580, N581 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad P580, N580, N581 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17 TẢI
TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
IdeaPad P580, N581, N580 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
IdeaPad P580, N580, N581 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-08 TẢI
Trình điều khiển Intel USB 580 của IdeaPad P580, N581, N3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-09 TẢI