Lenovo IdeaPad N585 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Driver, Phần mềm

Lenovo IdeaPad N585

tải Lenovo IdeaPad N585 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Âm thanh Conexant Ideapad N585 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Bluetooth Ideapad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-20 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Card đồ họa RealPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Camera Ideapad N585 (D-max, Bison, Chicony) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-20 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Card đồ họa RealPad N585 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-06 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Card đồ họa RealPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển VGA của ASUS IdeaPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Chipset IdeaPad N585 / Trình điều khiển Trình điều khiển USB / 3.0 (AMD) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-28 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển video của AMD IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad N585 (Synaptics, ElanTECH) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad N585 (Synaptics, ElanTECH) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-06 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình nâng cao cảm ứng IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển LAN Realtek của IdeaPad N585 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển Realtek LAN của Ideapad N585 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-31 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển mạng không dây Atheros IdeaPad N585 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo G485, G585, Trình điều khiển WLAN IdeaPad N585 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17 TẢI
TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI