Lenovo IdeaPad P585 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad P585 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad P585 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Âm thanh Conexant IdeaPad P585, N586 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad P585 N586 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Conexant IdeaPad P585, N586 Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Ideapad P585, N586 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad P585, N586 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Foxconn / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad P585, N586 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad P585 N586 (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad P585, N586 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad P585, N586 (Bison, Chicony, D-max) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P585, N586 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek P585 N586 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P585, N586 Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad P585, N586 (Bison, Chicony, D-MAX) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Ideapad P585, N586 (Bison, Chicony) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình đọc thẻ của RealPad P585, N586 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình điều khiển video của AMD IdeaPad P585 N586 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển VGA của IdeaPad P585, N586 Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Chipset IDEAPAD P585, N586 Trình điều khiển Chipset / Trình điều khiển AHCI / Trình điều khiển Trình điều khiển USB / 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng IdeaPad P585, N586 (Elan, Synaptics) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad P585 N586 (Synaptics) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng IdeaPad P585, N586 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad P585, N586 (Synaptics, ElanTECH, Cpress) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
IdeaPad P585, N586 Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
IdeaPad P585, N586 Realtek LAN Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IDEAPAD P585, N586 Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình điều khiển Mạng Không dây Ý tưởng P585 IdeaPad, N586 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26 TẢI
Trình điều khiển Atheros WLan của IdeaPad P585 N586 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad P585, N586 Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây Ideapad P585, N586 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad P585, N586 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI