Lenovo IdeaPad S205 Netbook Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm

Lenovo IdeaPad S205 Netbook

tải Lenovo IdeaPad S205 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-08-17 TẢI
Trình điều khiển BlueTooth của IdeaPad S205 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom dành cho IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Broadcom dành cho IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S205 (Bison, Chicony) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của IdeaPad S205 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
YouCam cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-24 TẢI
Trình điều khiển USB Realtek 205 của IdeaPad S2.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển USB Realtek 205 của IdeaPad S2.0 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD IdeaPad S205 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-10-17 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD Ideapad S205 Windows 7 32-bit 2011-08-12 TẢI
Trình điều khiển đồ họa AMD Ideapad S205 Windows 7 64-bit 2011-08-12 TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của IdeaPad S205 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Trình điều khiển thiết bị trỏ Synaptics IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S205 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển Ethernet Realtek của IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Trình điều khiển Ethernet Realtek của IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây LAN IdeaPad S205 (Cybertan, Liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển không dây Lan IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển không dây Lan IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
Trình điều khiển lan rộng không dây IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Trình điều khiển lan rộng không dây IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
IdeaPad S205 Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2011-03-14 TẢI
IdeaPad S205, Z370, Z470, Z570 Phần mềm Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-29 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit 2011-03-24 TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2011-03-24 TẢI
Lenovo EE Boot Optimizer cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-22 TẢI
Chương trình hướng dẫn sử dụng IdeaPad S205 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-04-13 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
IdeaPad S205 CapsLock App Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-14 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-03-24 TẢI
IdeaPad S205, Lenovo G470 và G570 Lenovo Direct Share Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-27 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad S205 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad S205 Windows 7 32-bit 2011-05-25 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad S205 Windows 7 64-bit 2011-05-25 TẢI
Trình điều khiển AMD AHCI của IdeaPad S205 Windows XP 32-bit 2011-05-24 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205 Hệ thống Bảo vệ Hoạt động của Lenovo Windows 7 32-bit 2010-12-22 TẢI
Lenovo B470, B570, V370, V470, V570, IdeaPad S205 Hệ thống Bảo vệ Hoạt động của Lenovo Windows 7 64-bit 2010-12-22 TẢI