Lenovo IdeaPad S210 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1 và phần mềm

Lenovo IdeaPad S210 Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad S210 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Dòng sản phẩm IdeaPad S210, S210 Touch Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S210, S210 Touch Realtek Audio Driver Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S210, S210 Touch Realtek Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S210, S210 cập nhật BIOS trên màn hình Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S210, S210 (Intel, Liteon, CyberTan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S210, S210 (Atheros, Broadcom, Intel) Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S210, S210 (Intel, CyberTan, Liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển thẻ cảm ứng IdeaPad S210, S210 Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
IdeaPad S210, S210 Màn hình cảm ứng Realtek Card (RTS5179) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad S210, S210 Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
IdeaPad S210, Bộ điều khiển Chipset Chipset S210 của Microsoft Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
IdeaPad S210, Bộ điều khiển Chipset Chipset S210 của Microsoft Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S210, S210 Touch Intel Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Intel VGA Driver Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S210, S210 Touch Intel Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S210, S210 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S210, S210 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S210, S210 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Realtek LAN Driver Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Realtek LAN Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S210, S210 Touch (Intel, Atheros, Broadcom, Ralink) Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN Mạng IdeaPad S210, S210 Touch (Intel, CyberTan, Liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Mạng IdeaPad S210, S210 Touch (Intel, Liteon, CyberTan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 64-bit 2013-06-20 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI
IdeaPad S210, S210 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Intel USB 210 của IdeaPad S210, S3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-10-22 TẢI