Lenovo IdeaPad S215 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S215 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S215 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh IdeaPad S215 Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S215 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S215 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad S215 Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-21 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S215 (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Trình điều khiển Cardreader IdeaPad S215 Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Máy đọc thẻ Realtek Ideapad S215 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S215 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Trình điều khiển Chipset và Trình điều khiển Video AMD IdeaPad S215 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12 TẢI
Trình điều khiển Chipset và VGA VGA của IdeaPad S215 Windows 10 64-bit 2015-07-27 TẢI
Trình điều khiển Chipset / Trình điều khiển video AMD IdeaPad S215 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad và S215 Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S215 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S215 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-13 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S215 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S215 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12 TẢI
Trình điều khiển LAN IdeaPad S215 Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S215 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S215 (Atheros, Broadcom, Ralink) Windows 8 64-bit 2013-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-13 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
IdeaPad S215 Quản lý Năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
  • Tôi Nedd Lenovo IdeaPad S215 Laptop Win-7 32-64 cắn Usb-3 điều khiển

  • điều khiển âm thanh cửa sổ 7 không làm việc