Lenovo IdeaPad S400 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S400 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad S400 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển âm nhạc không dây của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400, S400u Realtek Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch Touch của IdeaPad S300, S400, S400u, S400 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros, Intel) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch Touch của IdeaPad S300, S400, S400u, S400 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-08-27 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 touch, Trình điều khiển Bluetooth S400u (Broadcom, Atheros, Intel) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Dòng máy IdeaPad S300, S400, S400u, S400 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-08-27 TẢI
Dòng máy IdeaPad S300, S400, S400u, S400 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 touch, trình điều khiển Card đồ họa Realtek S400u Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-29 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400, Giao diện Engine Quản lý Intel S400u Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-29 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Intel Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Trình điều khiển Đồ hoạ AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-25 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Trình điều khiển Video của AMD Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400, S400u Video Driver của AMD Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Intel Video Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400, S400u Intel Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Touch Driver (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-08-27 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 touch, S400u Synpics Trình điều khiển Touchpad Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Touchpad TouchPad S300, S400, S400u, S400 (Synaptics, Elan) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-27 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-29 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 touch, trình điều khiển WLAN S400u Atheros Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN (CyberTan / Ralink, Broadcom, liteon / Atheros) - IdeaPad S300, S400, S400u, S400 cảm ứng Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-08-27 TẢI
Máy tính xách tay IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Intel WiMax Driver (6150NX BSB) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-16 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển WiMax Intel (6150NX MOW) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Intel WiMax Driver (6150NX BSB) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển WiMAX Intel (6150NX MOW) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-29 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 touch, trình điều khiển WiNXX của Intel S400u Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển Mạng Không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Intel WLAN Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Cập nhật Thông minh của Lenovo Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-04-22 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-29 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 touch, S400u Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400 Touch, S400u Trình điều khiển AOAC của Lenovo Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-11 TẢI
IdeaPad S300, S400, S400u, S400 Touch Trình điều khiển Intel USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-07-24 TẢI
  • se quemo mi nhạc disco duro de la lenovo ideapad s400 y le compre un nhạc disco duro nuevo y không puedo instalar el cửa sổ sistema 8 que tenia, como podria hacer, gracias.

  • Marco

    Acabo de adquirir esta lap pero trae windows10, yo đậu nành fanatico de windows7 funcionara bien si lo instalo? el lạc y todos los servicios le servirian bien?