Lenovo IdeaPad S405 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S405 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad S405 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405 Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-09 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405 Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27 TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad S405 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-01 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-09 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Bluetooth Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Atheros) cho IdeaPad S405 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 8 64-bit 2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S405 Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình đọc thẻ của IdeaPad S405 Reaktek RTS5178 Windows 8 64-bit 2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Card Reader Reupek IdeaPad S405 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S405 Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Realtek, Sunplus, Vimicro) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27 TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S405 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27 TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD IdeaPad S405 Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad S405 / Giao tiếp bộ điều khiển máy chủ nâng cao / Trình điều khiển Trình điều khiển / Trình điều khiển USB 3.0 (AMD) Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình quản lý cài đặt Catalyst của IdeaPad S405 ATI (Chipset, AHCI, VGA) Windows 8 64-bit 2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển video AMD IdeaPad S405 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-11 TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad S405 / Giao tiếp bộ điều khiển máy chủ nâng cao / Trình điều khiển Trình điều khiển / Trình điều khiển USB 3.0 (AMD) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S405 (Synaptics, Elan) Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của IdeaPad S405 (Synaptics, Elan) Windows 8 64-bit 2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển Touchpad của IdeaPad S405 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S405 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S405 (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405 Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405 Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405 Windows 8 64-bit 2012-10-24 TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad S405 (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows XP 32-bit 2012-09-20 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad S405 (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad S405 (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-09 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S405 (Atheros, Ralink, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Công cụ Cài đặt Độ sáng IdeaPad S405 Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI