Lenovo IdeaPad S410 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S410 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S410 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo M40-70, M30-70, S40-70, Máy tập âm thanh Máy tính xách tay Ideapad S310, S410 Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
IdeaPad S310, S410 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Bản cập nhật BIOS của Lenovo M30-70, S40-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-03 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros, Intel) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S310, S410 (Atheros, Broadcom, Intel) Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Trình điều khiển Bluetooth Bluetooth Lenovo M30-70, S40-70 (Broadcom, Atheros, Realtek, Intel) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-29 TẢI
Ideapad S310, S410, Trình đọc thẻ của Lenovo M30-70, S40-70 Windows 10 64-bit 2015-07-24 TẢI
Trình đọc thẻ của IdeaPad S310, S410 Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
Hướng dẫn máy ảnh IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
Trình đọc thẻ nhớ của IdeaPad S310, S410 Realtek Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S310, S410 (Chicony, Bison, AzureWave) Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo M30-70, S40-70 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-29 TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad S310, S410 Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Driver Intel Chipset Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Giao diện quản lý của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Giao diện quản lý của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-29 TẢI
IdeaPad S310, S410 trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Màn hình không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Trình điều khiển Video Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
TẢI
IdeaPad S310, S410, S40-70, Trình điều khiển video Intel Lenovo M30-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
TẢI
Trình điều khiển VGA của IdeaPad S310, S410 Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Trình điều khiển VGA của AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Trình điều khiển VGA của AMD Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
IdeaPad S310, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel S410 Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, Trình điều khiển video Intel S410 Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S310, S410 (ELAN, Synaptics) Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Sản phẩm Ideapad S310, S410, Lenovo M40-70, M30-70, S40-70 LAN Driver Windows 10 64-bit 2015-07-23 TẢI
IdeaPad S310, S410 Realtek LAN Driver Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, S40-70, Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo M30-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Realtek LAN Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Trình điều khiển WLAN của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S310, S410 (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, Trình điều khiển mạng WLAN M30-70 của Lenovo, S40-70 (Broadcom, Atheros, Realtek) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S310, S410 Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Quản lý năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-19 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
IdeaPad S310, S410 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 64-bit 2013-06-27 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI
IdeaPad S310, S410, Lenovo M30-70, S40-70 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-29 TẢI
IdeaPad S310, S410, M30-70, S40-70 Trình điều khiển USB Intel 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-07 TẢI