Lenovo IdeaPad S410p cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S410p Laptop

tải Lenovo IdeaPad S410p cảm ứng Laptop dùng Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Dòng sản phẩm IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Audio Driver Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-29 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth (CyberTan, Liteon) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-08 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Trình điều khiển Intel Bluetooth Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad S410p, S510p, S410p, S510p Touch Touch (Atheros, Cybertan) Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Trình điều khiển Bluetooth (Liteon, CyberTan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
WLAN và Driver Bluetooth (liteon, CyberTan) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Dòng máy IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Camera điều khiển cảm ứng (Bison, Liteon, AVC, AWA, Chicony) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
Hướng dẫn máy ảnh IdeaPad S410p, S510p, S410p, S510p Touch Camera Driver (Bison, Chicony, Liteon-On, AVC, Azurewave) Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Trình điều khiển Card Reader IdeaPad S410p, S510p, S410p, S510p Touch Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Genesys Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-08 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-28 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Genesys Card Reader Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Driver Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Quản lý cơ Intel Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Trình điều khiển giao diện điều khiển của Intel Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-08 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Màn hình hiển thị không dây TouchIntel Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Trình điều khiển Video Intel Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Intel Video Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-28 TẢI
IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Intel Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S410p, S410p, S510p, S510p (Synaptics, Elan, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
Trình điều khiển touchpad (ALPS, Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-29 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-01 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S410p, S510p, S410p, S510p Touchpad (Elan, Synaptics, Alps) Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Trình điều khiển IdeaPad S410p, S510p, S410p, S510p Touch LAN Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05 TẢI
IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Chạm vào Atheros Lan Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
Atheros LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07 TẢI
Wifi Driver (liteon, CyberTan) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN (CyberTan, Liteon) dành cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-05-08 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Intel WLAN Driver Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Máy tính xách tay IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Driver WiFi (CyberTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S410p, S510p, S410p, S510p Touch (Liteon, Cybertan) Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-28 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
IdeaPad S410p, S510p, S410p Touch, S510p Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 64-bit 2013-08-05 TẢI
Intel Rapid Storage Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-28 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-22 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S410p, S410p Touch, S510p, S510p Touch Driver Intel USB3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-04 TẢI
  • Jepri

    misi gan mau Nanya, KLW lái lenove s410p cửa sổ untuk 7 ada Gak gan?

  • Jemy

    gan manu Nanya ada BIOS Lenovo S410p Gak gan? kalau ada Mohon kirim qua email ya. Trims sebelumnya.