Lenovo IdeaPad S415 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S415 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S415 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio Driver Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio Driver Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
IdeaPad S415, S415 cập nhật BIOS trên màn hình Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-18 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Kết nối IdeaPad S415, S415 (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth TouchPad S415 của IdeaPad, S415 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
Máy ảnh IdeaPad S415, S415 (Bison, Chicony, Azurewave) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
Máy ảnh IdeaPad S415, S415 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S415, S415 Chạm Genesys GL834L Cardreader Driver Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek CardReader Driver Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Trình điều khiển Card đồ họa Realtek Windows 10 64-bit 2015-06-30 TẢI
IdeaPad S415, trình điều khiển máy ảnh cảm ứng S415 (Chicony, Bison, AzureWave) Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
Máy ảnh IdeaPad S415, S415 (Bison, Chicony, AzureWave) Windows 10 64-bit 2015-07-16 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch AMD Video Driver Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver VGA của AMD Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver VGA của AMD Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-05 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver VGA của AMD Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-05 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Synaptics, Elan) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Synaptics, Elan) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Elan, Synaptics) Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Elan, Synaptics) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN Driver Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN Driver Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN Mạng IdeaPad S415, S415 Touch (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN cảm ứng IdeaPad S415, S415 Touch (Broadcom, Atheros) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S415, S415 Touch (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-07-02 TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S415, S415 Touch (Atheros, Broadcom) Windows 10 64-bit 2015-07-15 TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
IdeaPad S400 Touch, màn hình LCD cảm ứng S415 Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-03-20 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI