Lenovo IdeaPad S500 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad S500 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S500 cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad S500, S500 Touch IDT Trình điều khiển âm thanh Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch IDT Trình điều khiển âm thanh Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Ideapad S500, S500 cập nhật BIOS trên màn hình Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-12-23 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch WLAN và Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Broadcom, Qualcomm) Windows 7 32-bit 2013-11-26 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Intel WLAN và Trình điều khiển Bluetooth Windows 8 64-bit 2013-09-02 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S500, S500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch WLAN và Trình điều khiển Bluetooth (Broadcom, Qualcomm) Windows 8 64-bit 2013-09-02 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch WLAN và Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Broadcom, Qualcomm) Windows 8 32-bit 2013-09-02 TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcor của IdeaPad S500, S500 Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S500, S500 Touch (Bison, Chicony, Liteon, AVC, Azurewave) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S500, S500 Touch (Vimicro, Realtek) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcor của IdeaPad S500, S500 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, trình điều khiển máy ảnh cảm ứng S500 (AVC, Azurewave, Liteon, Bison, Chicony) Windows 8 64-bit 2013-09-02 TẢI
IdeaPad S500, trình điều khiển máy ảnh ảnh nổi S500 (Vimiro, Realtek) Windows 8 32-bit 2013-09-02 TẢI
Intel Chipset Driver cho Window 8.1 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S500, S500 cảm ứng Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch giao diện quản lý của Intel Engine Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, Bộ điều khiển Chipset Chipset S500 của Microsoft Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S500, S500 Touch Intel Video Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Màn hình không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S500, S500 Touch Intel Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S500, S500 Touch Intel Video Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S500, S500 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S500, S500 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-28 TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S500, S500 (Synaptics, Elan, Alps) Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Realtek LAN Driver Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Realtek LAN Driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S500, S500 Touch Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển WLAN cảm ứng IdeaPad S500, S500 Touch (Broadcom, Qualcomm) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN cảm ứng IdeaPad S500, S500 Touch (Broadcom, Qualcomm) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Driver Quản lý Năng lượng của Lenovo Windows 8 32-bit 2013-09-05 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02 TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Intel USB 500 của IdeaPad S500, S3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22 TẢI
TẢI