Lenovo IdeaPad U130 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm

Lenovo IdeaPad U130 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U130 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
2010-03-12 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-03-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Intel Chipset Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Intel Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Driver Intel Wireless LAN Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
ATK ACPI Driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
ATK Hotkey điều khiển Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Lenovo Onekey phục hồi Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel AHCI driver Windows Vista 32-Bit 2009-02-05 TẢI