Lenovo IdeaPad U150 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U150 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U150 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Conexant Audio Driver Windows XP 32-bit 2009-12-22 TẢI
Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LAN Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LAN Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LAN Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LAN Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Ericsson Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-01-07 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows Vista 32-Bit 2009-09-27 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows XP 32-bit 2009-11-19 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI