Lenovo IdeaPad U165 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U165 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U165 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
Realtek USB 2.0 cardreader điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-05-25 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-05-25 TẢI
AMD Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho Lenovo G450, G550 Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
Điều khiển không dây Lenovo Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-25 TẢI
TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-05-25 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-05-25 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-06-08 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-05-25 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-05-25 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Adobe Reader Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-21 TẢI
TẢI
Bạn cam Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-21 TẢI
Lenovo Direct Share Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-21 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-21 TẢI
McAfee Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI