Lenovo IdeaPad U260 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U260 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U260 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-08 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2011-01-13 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2011-01-13 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-05 TẢI
điều khiển camera Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-02-18 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-05 TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-08 TẢI
Driver Intel video Windows 7 32-bit 2010-11-08 TẢI
Driver Intel video Windows 7 64-bit 2010-11-08 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Synaptics Touch Pad điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-08 TẢI
Driver Atheros LAN Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Driver Atheros LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2010-11-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2010-11-08 TẢI
Driver Intel Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI
điều khiển mạng LAN không dây Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-08 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-11-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-11-08 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2011-06-02 TẢI
Lenovo Onekey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-11-08 TẢI
Lenovo Onekey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-11-08 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Suite an Lenovo Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-10 TẢI
Lenovo Direct Share Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-10 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-10 TẢI
Bạn cam Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-10 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 32-bit 2010-11-10 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 64-bit 2010-11-10 TẢI
Intel AHCI driver Windows XP 32-bit 2010-12-01 TẢI