Lenovo IdeaPad U330 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Win 7, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U330 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U330 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-10-26 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Màn hình cảm ứng U330 IdeaPad, Touch U430, U330, U530 Touch, U330p, U430p Cập nhật BIOS Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-24 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2009-11-04 TẢI
Bluetooth Driver (CyberTan, Intel, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Motorola Modem Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Motorola Modem Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển modem Conexant Lenovo 3000 G430 Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Bluetooth Driver (Intel, CyberTan, liteon Broadcom, liteon Qucacomm) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
RICOH R5C83x / 84x Flash Media Controller Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Wistron Thứ hai driver Display Control Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
ATI Graphics Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-26 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-10-20 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2009-08-24 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
ATI Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
ATI rời rạc Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-26 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-04 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Elan) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Trình điều khiển WLAN (CyberTan, Intel, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Driver Intel Wireless LAN Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2009-03-24 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2008-10-22 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, CyberTan, liteon Broadcom, liteon Qucacomm) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình quản lý Quản lý Năng lượng của Lenovo cho U330 Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thị Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thị Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Thông minh Kết nối Intel cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
CIR điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
CIR điều khiển Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Winbond CIR điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Công suất tiêu thụ công cụ Fix vá Windows 7 32-bit 2010-09-28 TẢI
Công suất tiêu thụ công cụ Fix vá Windows 7 64-bit 2010-09-29 TẢI
Intel thông minh Công nghệ Connect (iSCT) Whitelist cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 32-bit 2010-03-15 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 64-bit 2010-03-15 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Hoạt động bảo vệ hệ thống điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-10-22 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI