Lenovo IdeaPad U350 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U350 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U350 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Conexant Audio Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-10-28 TẢI
Cập nhật BIOS Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-10-28 TẢI
driver Bluetooth Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-12-10 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-12-10 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-01-28 TẢI
Alps điều khiển Chỉ tay thiết bị Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2010-08-25 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100 AGN LAN Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100 AGN LAN Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Ericsson Wide điều khiển không dây Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100 AGN LAN Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-06-18 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-06-18 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
ReadyComm Windows XP 32-bit 2009-12-22 TẢI
EasyCapture Windows XP 32-bit 2009-12-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 32-bit 2010-02-23 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 64-bit 2010-02-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel AHCI driver Windows XP 32-bit 2009-06-18 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18 TẢI
Hoạt động bảo vệ hệ thống điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-06-29 TẢI