Máy tính xách tay Lenovo IdeaPad U430p Windows 7, 8.1, Trình điều khiển 10, Phần mềm

Lenovo IdeaPad U430p Laptop

tải Lenovo IdeaPad U430p Ultrabook của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Realtek Audio Driver Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-10-26 TẢI
Màn hình cảm ứng U330 IdeaPad, Touch U430, U330, U530 Touch, U330p, U430p Cập nhật BIOS Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-24 TẢI
Màn hình cảm ứng U330p, U430p, U330, Màn hình cảm ứng U430, Trình điều khiển cảm ứng U530 Touch Touch (Intel, CyberTan, Liteon) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-23 TẢI
Màn hình cảm ứng U330p IdeaPad, cảm ứng U330, cảm ứng U430, trình điều khiển Bluetooth U430p (Intel, CyberTan, Liteon) Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
Bluetooth Driver (CyberTan, Intel, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Bluetooth Driver (Intel, CyberTan, liteon Broadcom, liteon Qucacomm) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Touch Camera Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Realtek Cardreader Driver Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-02 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Trình điều khiển Chipset Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào giao diện của Intel Management Engine Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
IdeaPad U330p, cảm ứng U330, cảm ứng U430, trình điều khiển hiển thị không dây Intel® U430p Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
IdeaPad U330p, U330 Touch, U430 Touch, Trình điều khiển video Intel U430p Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Trình điều khiển Video Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-23 TẢI
TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-05-26 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Touch Touchpad Driver (Elan, Synaptics) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-04 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Elan) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Realtek LAN Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-23 TẢI
IdeaPad U330p, cảm ứng U330, cảm ứng U430, cảm biến U430p Realtek Lan Driver Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
Màn hình cảm ứng U330p IdeaPad, cảm ứng U330, cảm ứng U430, trình điều khiển WLAN U430p (Intel, CyberTan, Liteon) Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
Trình điều khiển WLAN (CyberTan, Intel, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, CyberTan, liteon Broadcom, liteon Qucacomm) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-10-28 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
IdeaPad U330p, U330 Touch, U430 Touch, công cụ DMI U430p Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
IdeaPad U330p, U330 Touch, U430 Touch, U430p ISCT Danh Sách Trắng Windows 8 64-bit 2013-07-08 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-06-30 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Windows 8 64-bit 2014-07-31 TẢI
Thông minh Kết nối Intel cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm vào Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04 TẢI
Intel thông minh Công nghệ Connect (iSCT) Whitelist cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, U430 Touch, U530 Chạm Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-08 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09 TẢI
IdeaPad U330p, U430p, U330 Touch, cảm ứng U430, cảm ứng U530 Touch Intel USB 3.0 Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-23 TẢI