Lenovo IdeaPad U460 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U460 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U460 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, Tiện ích và Update.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-27 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Ổ Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows XP 32-bit 2010-09-16 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-27 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-27 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2010-05-22 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-11-16 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-11-16 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-11-16 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Adobe Reader Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Bạn cam Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI