Lenovo IdeaPad U460S Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U460S Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U460S Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-27 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2010-09-08 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Ổ Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Intel Graphics Media Accelerator điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows XP 32-bit 2010-09-16 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-27 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-10-27 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2010-05-22 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-06-24 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-11-16 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-11-16 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-11-16 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Adobe Reader Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Bạn cam Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 32-bit 2010-05-20 TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection Windows 7 64-bit 2010-05-20 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-20 TẢI