Lenovo IdeaPad U550 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad U550 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad U550 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
điều khiển âm thanh ATI HDMI Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-25 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
Driver Motorola Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-09-26 TẢI
Driver Motorola Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-25 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 32-Bit 2010-09-26 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows Vista 64-Bit 2010-09-26 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
ATI Graphics Driver Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
ATI Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
ATI Graphics Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-26 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-26 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 64-Bit 2010-09-26 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-26 TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet Driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LAN Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel PRO / Wireless driver 5100AGN LAN Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-09-26 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2010-09-25 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows Vista 32-Bit 2011-01-04 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows Vista 64-Bit 2010-09-26 TẢI
Wide Wireless Lan điều khiển Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-12-07 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-12-07 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2010-09-26 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 64-Bit 2010-09-26 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-09-25 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
UPEK vân tay điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-07 TẢI
EasyCapture Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-12-16 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2009-12-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI