Lenovo IdeaPad Y330 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y330 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y330 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Cập nhật BIOS Windows XP 32-bit 2008-12-08 TẢI
Motorola Modem Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Motorola Modem Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Driver Intel Robson Thẻ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
RICOH Flash Media Controller Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Graphics Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
ATI Graphics Driver cho IdeaPad Y330 Windows XP 32-bit 2011-07-07 TẢI
Wistron Thứ hai driver Display Control Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
ATI Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2009-04-27 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Trình điều khiển kiểm soát thứ hai hiển thị Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
CIR điều khiển Windows XP 32-bit 2008-09-11 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Winbond CIR điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển Windows 7 64-bit 2009-10-22 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-22 TẢI