Lenovo IdeaPad Y400 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y400 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad Y400 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-30 TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển âm thanh Realtek (ALC269) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y400, Cập nhật BIOS Y500 Windows 8 64-bit 2014-11-24 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad Y400, Y500 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-28 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® IdeaPad Y400, Y500 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Y400, Y500 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Y400, Y500 (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® IdeaPad Y400, Y500 Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23 TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® IdeaPad Y400, Y500 Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y400, Camera điều khiển Y500 (Bison, Chicony, Liteon) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-07 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển Card Reader Jmirco Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển Card Reader IdeaPad Y400, Y500 JMicron Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
Trình điều khiển Card Reader IdeaPad Y400, Y500 JMicron Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-16 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Làm mới trình điều khiển Camera (Bison, AVC, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Camera Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Camera điều khiển Y500 (Bison, Chicony, Liteon) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 giao diện quản lý của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 giao diện quản lý của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 giao diện quản lý của Intel Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển Chipset của Intel Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Màn hình không dây Intel (chỉ cho i3, i5, i7 CPU) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-29 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển Video Intel Windows 8 64-bit 2012-10-29 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-01-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Cập nhật BIOS VGA Thứ hai của NVIDIA GeForce GT650M Windows 8.1 64-bit 2014-04-09 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Cập nhật BIOS VGA Thứ hai của NVIDIA GeForce GT750M Windows 8.1 64-bit 2013-10-28 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển Video Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
Trình điều khiển cảm ứng IdeaPad Y400, Y500 (Synaptics, ELAN) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
Trình điều khiển cảm ứng IdeaPad Y400, Y500 (Synaptics, ELAN) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-07 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-11 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Synaptics Trình điều khiển Touchpad Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển LAN Atheros Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển LAN Atheros (AR8151L, AR8161L) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-11-07 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển LAN Atheros Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình nâng cấp IdeaPad Y400, Y500 Intel WLAN Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển WiMax Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-29 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-11 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad Y400, Y500 (Atheros, Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-19 TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad Y400, Y500 (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển mạng không dây IdeaPad Y400, Y500 (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
Trình nâng cấp IdeaPad Y400, Y500 Intel WLAN Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Trình điều khiển WiMax Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Công nghệ Khởi động Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-29 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 TV Tuner (Geniatech, Yuan, AverMedia) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-29 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-29 TẢI
IdeaPad Y400, Y500 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
Trình điều khiển USB IdeaPad Y400, Y500 USB 3.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-11-04 TẢI