Lenovo IdeaPad Y410p máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y410p Laptop

tải Lenovo IdeaPad Y410p Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Y410p, Y510p Realtek Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Realtek Audio Driver Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Realtek Audio Driver Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p BIOS Update Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-03-27 TẢI
IdeaPad Y410p, Driver Y510p Bluetooth (Broadcom, Atheros) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Driver Y510p Intel Bluetooth Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-10 TẢI
IdeaPad Y410p, Driver Y510p Bluetooth (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p CLBluetooth Driver (Atheros, Broadcom) Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Máy ảnh Driver (Bison, AVC, liteon) Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Genesys USB Mass Storage Device Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Card Reader driver Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Máy ảnh Driver (Bison, AVC, liteon) Windows 8.1 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Quản lý cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Chipset Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Chipset Driver Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Quản lý Intel Y510p cơ Driver Interface Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Quản lý cơ Interface Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Chipset Driver Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Wireless Display driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-02 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel VGA driver Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Video Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Video Driver Windows 8.1 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p NVIDIA GeForce GT750M Thứ hai VGA BIOS Update Windows 8.1 64-bit 2013-10-28 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p NVIDIA GeForce GT755M Thứ hai VGA BIOS Update Windows 8.1 64-bit 2013-10-28 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Wireless Display driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-14 TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29 TẢI
TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p TouchPad Driver (Synaptics, Elantech) Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Touchpad driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Touchpad Driver (Synaptics, Elan) Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p WLAN Driver (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p NIC driver Windows 8 64-bit 2013-06-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Atheros LAN driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Atheros LAN driver Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p WLAN Drvier (Atheros, Broadcom) Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-28 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p WLAN Driver (liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-10-29 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel WLAN driver Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-13 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p WLAN Driver (Atheros, Broadcom) Windows 8.1 64-bit 2014-07-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel WLAN driver Windows 7 64-bit 2013-11-10 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel WLAN driver Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p, Quản lý Z400 Lenovo Energy Windows 8 64-bit 2015-05-29 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21 TẢI
Lenovo Y410p, Y510p OneKey phục hồi Windows 8.1 64-bit 2015-05-27 TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Rapid Storage Technology Windows 8.1 64-bit 2013-10-16 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Rapid Storage driver Windows 8 64-bit 2015-05-27 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Intel Rapid Storage Technology Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p USB 3.0 điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI
IdeaPad Y410p, Y510p Genesys USB Mass Storage Device Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-30 TẢI