Lenovo IdeaPad Y430 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y430 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y430 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Conexant Audio Driver Windows Vista 32-Bit 2010-01-12 TẢI
Conexant Audio Driver Windows Vista 32-Bit 2010-01-12 TẢI
Conexant Audio Driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Cập nhật BIOS Windows Vista 32-Bit 2009-06-15 TẢI
Cập nhật BIOS Windows Vista 64-Bit 2009-06-15 TẢI
Conexant Modem Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Conexant Modem Driver Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Conexant Modem Driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Conexant Modem Driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
O2Micro flash Card Reader driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
O2Micro flash Card Reader driver Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Micro Card Reader driver Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-10-24 TẢI
Micro Card Reader driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Lenovo Easy camera điều khiển Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Micro Card Reader driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Intel Graphics Driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
NVIDIA Display Driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Intel Graphics Driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo Chế độ nhiệt Nút điều khiển Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Lenovo Touchpad Driver cho Lenovo 3000 G430 Windows Vista 32-Bit 2008-10-21 TẢI
Lenovo Chế độ nhiệt Nút điều khiển Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Lenovo Chế độ nhiệt Nút điều khiển Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Lenovo 3000 G430 Windows Vista 32-Bit 2008-10-21 TẢI
EnableWOL vá Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo 3000 G430 Windows Vista 32-Bit 2008-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo PM lái xe Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2008-11-04 TẢI
ENE CIR điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo Chế độ nhiệt Nút điều khiển Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
ENE CIR điều khiển Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Lenovo Chế độ nhiệt Nút điều khiển Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Lenovo Controller Driver từ xa Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2008-12-01 TẢI
Vá cho Onekey Recovery cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2008-11-18 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 32-Bit 2008-09-18 TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y330, Y430, Y530, Y730 Windows Vista 32-Bit 2013-03-24 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Lenovo Controller Driver từ xa Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Lenovo OneKey phục hồi Windows Vista 64-Bit 2008-11-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit 2009-10-22 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 64-bit 2010-04-21 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI