Lenovo IdeaPad Y450 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y450 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-12-31 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2010-01-06 TẢI
Dolby cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Realtek HD Audio Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15 TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows Vista 32-Bit
2009-12-17 TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-12-17 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Lenovo Easy camera Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Máy ảnh Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
JMicron JMB38X flash điều khiển Media cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Intel Chipset driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2010-01-11 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2010-01-11 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2010-01-11 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2010-01-11 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
NVIDIA Display Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-12-07 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2009-12-04 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-12-04 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-10-21 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Driver Intel WiMAX cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Driver Intel WiMAX cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Driver Intel WiMAX cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
TẢI
TẢI
Ericsson Wireless Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit 2011-03-11 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo của Windows 7 (64-bit) - Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450 Windows 7 64-bit 2009-11-05 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2010-01-28 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Đăng ký Công cụ cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Lenovo Desktop Navigator cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Đăng ký Công cụ cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Lenovo Desktop Navigator cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
ReadyComm cho IdeaPad Y450, Y550, Y550P, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo IdeaPad cho Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
Lenovo IdeaPad SlideNav cho Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-03 TẢI
TẢI
ITECIR Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
EasyCapture cho IdeaPad Y450, Y550, Y550p, Y650 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-16 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 32-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y450 Windows Vista 64-Bit 2009-03-12 TẢI
Intel AHCI Driver cho IdeaPad Y450 Windows XP 32-bit 2009-03-21 TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E) Windows XP 32-bit 2009-10-02 TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-10-21 TẢI
JMicron 1394 Lọc Driver cho IdeaPad Y450 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-30 TẢI