Lenovo IdeaPad Y460P máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y460 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad Y460P Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit 2010-12-08 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 64-bit 2011-04-21 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
BIOS Update cho IdeaPad Y460p, Y560p Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-06-07 TẢI
TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
điều khiển camera Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
JMicron JMB38X Flash Media khiển Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
JMicron JMB38X Flash Media khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Máy ảnh điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
AMD Graphics Driver Windows XP 32-bit 2011-06-27 TẢI
AMD Graphics Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-01-06 TẢI
Lenovo MuteSync Thứ hai driver Display Control Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Synaptics Pointing Device driver Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Synaptics Touchpad Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2010-12-08 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2010-12-08 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
điều khiển không dây Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Điều khiển không dây Broadcom Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Wireless Lan điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 32-bit 2010-12-10 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows 7 64-bit 2010-12-10 TẢI
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Lenovo Onekey phục hồi Windows 7 32-bit 2010-12-10 TẢI
Lenovo Onekey phục hồi Windows 7 64-bit 2010-12-10 TẢI
Yuan TV Tuner điều khiển Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
AVerMedia TV Tuner điều khiển Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-12-22 TẢI
Màn hình chia nhỏ Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-10 TẢI
Lenovo Direct Share Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-10 TẢI
TV Tuner điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
ReadyComm Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-10 TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI
RapidDrive Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-10 TẢI
Nhà hát Lenovo Onekey Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-10 TẢI
Vá Đối SlideNav flash Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-16 TẢI
công cụ Lenovo slidaNav 2.0 Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-05-16 TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-23 TẢI
Intel AHCI driver Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage Windows XP 32-bit 2010-12-29 TẢI
Intel Matrix Storage Manager driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08 TẢI