Lenovo IdeaPad Y471A máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, phần mềm

Lenovo IdeaPad Y471A

tải Lenovo IdeaPad Y471A Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển âm thanh Realtek Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows XP 32-bit 2011-11-02 TẢI
Realtek HD Audio Driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển Bluetooth WiFi Atheros Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-18 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển bộ đọc thẻ Jmicron Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Trình điều khiển Máy ảnh Y470p (Bison, Chicony) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
JMicron JMB38X Flash Media khiển Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
JMicron JMB38X Flash Media khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
điều khiển camera (Bison, Chicony, Suyin, liteon,) Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
điều khiển camera Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-09-28 TẢI
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller driver Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Giao diện Trình quản lý Công nghệ Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển Chipset Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
lái xe Quản lý Intel cơ Interface Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
điều khiển Intel Chipset Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển VGA Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển VGA của NVIDIA Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Màn hình Không Dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển VGA của AMD Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Intel Onboard Graphics Driver Windows 7 32-bit 2011-11-24 TẢI
Trình điều khiển thiết bị Synaptics TouchPad Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
Synaptics TouchPad driver cho Windows 8 (32-bit, 64-bit) -Y470, Y570, Y471a, Y470p Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-18 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 32-bit 2011-11-24 TẢI
Broadcom Ethernet Driver Windows 7 64-bit 2011-11-24 TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p (Atheros, Broadcom, Ralink) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Intel Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển Mạng Không dây Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Trình điều khiển WiMax Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Wireless WiFi Link driver Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
Wireless LAN Driver (Atheros, Broadcom, Ralink) Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p TV Tuner (Yuan) Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-06-30 TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạm Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22 TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage Windows XP 32-bit 2011-11-03 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-11-24 TẢI
IdeaPad Y470, Y570, Y471a, Y470p Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06 TẢI